Algemene Voorwaarden

Deze huurovereenkomst is onderhevig aan de volgende voorwaarden, die de huurder(s) zich verplicht(en) uit te voeren en na te komen, namelijk:

1 – De ruimten alleen op burgerlijke basis te bewonen, waarbij de uitoefening van enig ambacht, beroep of nijverheid uitdrukkelijk verboden is, waarbij de huurder erkent dat de ruimtes uitsluitend voor tijdelijke bewoning en recreatieve doeleinden zijn.

2 – Het maximale aantal gasten in het verblijf respecteren;

3 – Niet meer dan één huisdier (kat of hond) meenemen;

4 – De bestemming van de accommodatie respecteren en geen wijzigingen aanbrengen in de indeling van meubels en ruimtes;

5 – De huurder mag de gehuurde ruimtes niet geheel of gedeeltelijk aan anderen onderverhuren, zelfs niet kosteloos, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;

6 – Verzekerd zijn tegen huurrisico’s, diefstal, brand, waterschade en claims van buren, en de verhuurde meubels verzekerd hebben (ofwel via zijn eigen verzekering die de risico’s van de seizoensverhuur dekt, ofwel door een aparte verzekering af te sluiten voor de gehele huurperiode);

7 – Vermijden om voorwerpen in wastafels, badkuipen, gootstenen of toiletten te gooien die de leidingen kunnen verstoppen, anders is hij verantwoordelijk voor de kosten van het herstellen van deze apparatuur;

8 – Elke klacht met betrekking tot de voorzieningen binnen 48 uur na het betrekken van de accommodatie indienen; In dat geval zal deze niet worden aanvaard;

9 – De verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele schade aan het huis, meubels of apparatuur; De reparaties die nodig zijn als gevolg van verwaarlozing of slecht onderhoud tijdens de verhuurperiode zijn voor rekening van de huurder(s);

10 – Sta de verhuurder of een door hem aangestelde derde, gedurende de huurperiode, toe om dringende reparaties uit te voeren; De huurder(s) kan geen vermindering van de huurprijs eisen in het geval van dringende reparaties die de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn en tijdens de huurperiode moeten worden uitgevoerd;

11 – Voorkom elk lawaai of gedrag, zowel van uzelf, uw familie als uw gasten, dat de buren zou kunnen storen;

12 – Sta toe dat de verhuurder of zijn gemachtigde de accommodatie bezoekt als hierom wordt gevraagd;

13 – Afstand doen van enig recht om de verhuurder aansprakelijk te stellen in geval van diefstal of schade aan de gehuurde accommodatie;

14 – De gehuurde accommodatie onderhouden en deze aan het einde van de huurperiode in goede staat van netheid en reparaties teruggeven. Als items op de inventaris beschadigd zijn, kan de verhuurder de vervangingswaarde ervan opeisen.

 

STATUUR VAN DE PLAATS – INVENTARIS

 

A. Plaatsbeschrijving bij intrek:

Bij het betrekken van de accommodatie zal een gedetailleerde incheckstatus en een inventaris van het meubilair worden opgesteld. Deze documenten worden aan het einde van de huurperiode gecontroleerd. Als de inboedelbeschrijving en/of de inventaris niet door beide partijen wordt opgesteld en gelijktijdig wordt ondertekend door de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) en de huurder(s), kan de inboedelbeschrijving en/of de inventaris die alleen door de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) wordt opgesteld en aan de huurder(s) wordt overhandigd bij het betreden van de woning door de huurder(s) worden betwist binnen 48 uur na het overhandigen van de inboedelbeschrijving.

Indien de huurder hierbinnen geen bezwaar maakt, worden de incheckstatus en de inventaris die door de verhuurder zijn opgesteld en aan de huurder(s) zijn verstrekt bij hun intrek in de accommodatie, geacht zonder voorbehoud door de huurder(s) te zijn aanvaard.

B. Uitcheckinventaris van armaturen

Aan het einde van de huurperiode zal een inspectie van de woning en een inventaris worden opgesteld door de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) en de huurder(s), waarbij elk een ondertekend exemplaar zal behouden. In het geval dat er geen inspectie van de woning en/of een inventaris is opgesteld door de huurder(s), wordt, als de verhuurder niet binnen 48 uur na het einde van de huurperiode bezwaar maakt, aangenomen dat de woning in goede staat is teruggegeven en dat de inventaris volledig is.

Het teruggeven van de sleutels aan de verhuurder aan het einde van de huurperiode betekent op geen enkele manier afstand doen van eventuele herstellingskosten als blijkt dat deze te wijten zijn aan de huurder(s). Als er geen plaatsbeschrijving is gemaakt, wordt verondersteld dat de huurder(s) de gehuurde ruimte in goede staat van herstel heeft ontvangen en moet hij deze in dezelfde staat teruggeven, behalve het bewijs van het tegendeel (artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek).

Als er bij de uitcheckinventaris geen schade is geconstateerd, heeft de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) 8 dagen de tijd om de teruggave van de borg te regelen.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Elke partij (huurder(s) of verhuurder) kan zonder opgave van reden annuleren tot 30 dagen voor aanvang van het verblijf (45 dagen voor verblijven in juli en augustus). Binnen deze termijn wordt het volledige tarief van het verblijf in rekening gebracht. In geval van overmacht door de huurder(s) zal de verhuurder een volledige terugbetaling uitvoeren (mits overleg van een origineel bewijsstuk door de huurder(s)).

 

WAARBORGSOM

Bij aankomst wordt een borg van 2.000€ (voor Le Mas en de bijlage) en 2.500€ (voor de Grand Mas) in contanten gevraagd om eventuele schade veroorzaakt door de huurder(s) tijdens het verblijf te dekken.
Deze borg wordt terugbetaald op de dag van vertrek of uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het verblijf. Als er een inhouding wordt gedaan door de verhuurder vanwege schade of breuk, moet deze in staat zijn om een factuur of een offerte voor reparatie of vervanging te verstrekken.